60 procent av elcyklarna tillverkas i Europa. Svenska Ecoride är ett av företagen som tagit hem tillverkning från Asien. Numera finns fabriken i Polen. Foto: Ecoride

Elcyklarna driver tillväxten i Europas cykelindustri

12-02-2021/ Europas cykelindustri har en enorm potential när transporterna skiftar till mer hållbara former. Denna slutsats dras i den färska rapporten European Mobility Atlas 2021, som analyserar viktiga fakta om transporter i Europa. Framför allt är det elcyklarna som driver tillväxten.

European Mobility Atlas publiceras av Heinrich-Böll-Foundation, som är en tysk politisk stiftelse med grön inriktning. 

Rapportens kapitel om cykelindustrin är författat av branschorganisationen CONEBI. Den rymmer marknadssiffror och trender som visar hur branschen har gått från en årlig omsättning på fem miljarder euro för 20 år sedan till nästan 15 miljarder euro 2019, vilket ständigt ökar både sysselsättning och investeringar i sektorn, berättar bland annat Bike-eu.com.

Det finns cykeltillverkning (inklusive komponenttillverkare) i 23 av 27 EU-medlemsstater. För närvarande sysselsätter den 120 000 arbetare i cirka 900 små och medelstora företag. Med en årlig försäljning av 20 miljoner cyklar investerar branschen också en miljard euro per år i forskning och utveckling.

-Till skillnad från många andra industrier fortsätter tillverkningen av cyklar att växa. Detta drivs främst av försäljningen av el-cyklar. Den ständigt ökande efterfrågan av dessa verkar hjälpa industrin att snabbt återhämta sig efter effekterna av Covid-19, berättas i rapporten.

17 procent elcyklar

Elcyklar har cirka 17 procents andel av EU:s cykelförsäljning, men har upp till 50 procent i vissa länder. Det såldes 3,4 miljoner elcyklar under 2019 och till år 2030 förväntas marknaden har vuxit till 13,5 miljoner enheter i årlig försäljning, under förutsättning att lagstiftningen gynnar dem. 

Rapporten konstaterar att elektrifieringen inom fordonsindustrin släpar efter jämfört med cyklarna. Det säljs långt fler elcyklar än antalet e-bilar. I Tyskland 2018 såldes fler elassisisterade lastcyklar än elbilar, noterar rapporten.

Tillväxten av elcykelmarknaden innebär också fler kvalificerade jobb inom den europeiska cykelindustrin, eftersom produktion av tusen elcyklar per år skapar fyra till fem jobb. Som jämförelse behövs bara två till tre arbetare för att producera tusen traditionella cyklar.

Rapporten lyfter fram att cirka 60 procent av elcyklarna som säljs inom EU också är tillverkare här.