Den danska huvudstaden har ett vittförgrenat nät av stads-och regionbussar, som drivs av Movia.

Köpenhamn förstås! Cyklar på alla bussar.

19-02-2021 / Det ska bli enklare att kombinera cykel med kollektivtrafik och bussresor. Movia, som ansvarar för busstrafiken i Köpenhamnsområdet, planerar att senare i år starta försök där resenärer får ta med sig sin cykel på alla bussar i regionen, även på de mest trafikerade innerstadslinjerna i Köpenhamn, berättar Bussmagasinet.se

Att det just är i Köpenhamnsområdet som man låter cyklister ta med sitt fordon på bussen är inte oväntat. Köpenhamn är ju en av världens ledande cykelstäder, och mycket stor andel resor sker med cykel.

Försöket i Köpenhamn ska starta så snart samhället åter öppnar efter covid-19-pandemin och människor åter kan mötas fysiskt. Enligt Movia har kunderna länge efterfrågat möjligheten att ta med cykeln på bussen. Hittills har det varit möjligt att ta med cykel på ett begränsat antal busslinjer i det danska huvudstadsområdet. Men nu ska det alltså bli alla linjer med normalstora bussar.

-Vi vet att fler av de kunder som åker buss använder cykeln mer nu än innan covid-19. Det vill vi gärna ta vara på så snart som myndigheternas restriktioner i kollektivtrafiken och övriga samhället gör det möjligt. Genom att kombinera cykel och buss istället för att ta bilen kan man både minska sitt eget bidrag till koldioxidutsläppen och få en sundare resa, säger Movias styrelseordförande Kirsten Jensen, enligt Bussmagasinet.se

Syftet med försöket är att stärka kollektivtrafiken och locka de många resenärer som under det senaste året har hoppat över till cykeln. Cykelförsök som Movia redan har genomfört visar att hållplatser med bra cykelparkeringar ger fler kunder i bussarna, samtidigt som de får fler att cykla längre för att nyttja de bra cykelhållplatserna.

Ej rusningstrafik

När covid-19 pandemin lagt sig ska Movia göra det möjligt att ta med sig cykel i alla bussar. Undantaget är rusningstid, två timmar på morgonen och två timmar på eftermiddagen, likaså lördags- och söndagsnätter då det kan vara trångt ombord.

Innan man stiger på måste man köpa en cykelbiljett. För den som vill ta med cykel gäller att man ska ge bussföraren tecken. Varje buss har plats för två cyklar, barnvagnar eller rullstolar. Det är föraren som avgör om det finns plats för cykel ombord.

Läs mer på Bussmagasinet.se

https://www.bussmagasinet.se/2021/02/efter-covid-19-tillater-cyklar-pa-alla-bussar/

FAKTA

Annons